“เสถียร ทำมือ” ลุยน้ำ มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 จังหวัดภาคอีสาน

Last updated: 6 Oct 2022  |  696 보기  | 

“เสถียร ทำมือ” ลุยน้ำ มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 จังหวัดภาคอีสาน